Om goed zicht te houden op de aanmeldingen, de juiste informatie te verschaffen en de ondersteuning goed af te kunnen stemmen op de zorgbehoefte, kan tijdens de aanmeldprocedure onze orthopedagoog betrokken worden.

Met zorg begeleiding ontvangt telefonisch, via de website en/of via email een nieuwe aanmelding en dan wordt het intakeformulier verzonden of verwezen naar het intakeformulier op de website.

Als het intakeformulier ingevuld is wordt er contact opgenomen met ouder(s)/verzorger(s) om kennismakingsgesprekken in te plannen. Er wordt een dossier aangemaakt met de afspraken en een weergave van dit kennismakingsgesprek. Deze wordt ook naar ouder(s)/verzorger(s) en derden (indien betrokken) verzonden.

Het kennismakingsgesprek/intakegesprek wordt binnen 5 werkdagen ingepland na ontvangst van de aanmelding, de begeleiding start uiterlijk binnen 4 weken na aanmelding of als de jeugdbepaling ontvangen is door Met zorg begeleiding.

Indien Met zorg begeleiding de treeknormen overschrijdt organiseert Met zorg begeleiding de begeleiding ter overbrugging en meldt dit bij de verwijzende gemeente. De treeknormen omschrijven dat na aanmelding binnen 4 weken een intakegesprek ingepland wordt en uiterlijk na 6 weken na aanmelding wordt de begeleiding gestart.

Wachtlijst 

Wij hanteren op dit moment geen wachtlijst. Onze dienstverlening kan op korte termijn worden ingezet.