Wij bieden bij (complexe) omgangsproblematiek omgangsbegeleiding aan. Omgangsbegeleiding is een vorm van toezicht en begeleiding bij ontmoetingen tussen ouders en hun kinderen wanneer er zorgen zijn over de veiligheid, het welzijn, of de geschiktheid van de ouders om zonder toezicht met hun kinderen om te gaan. Wij vinden het van belang om voorafgaand aan deze begeleiding gedegen risicotaxatie/feitenonderzoek uit te voeren. Wij kunnen dit uitvoeren door gebruik te maken van MASIC en een verklarende analyse.

Bij Met zorg begeleiding proberen we ouders en kinderen te ondersteunen bij het proces rondom de scheiding. Puzzelstukjes die altijd goed in elkaar hebben gelegen moeten na een scheiding soms een ander plekje krijgen en weer passend gemaakt worden. Zo zijn er vaak puzzelstukjes rondom de zorgregeling (ouderschapsplan) aangaande de kinderen, de woonsituatie, financieel maar ook emotioneel. Niet altijd lukt dit zonder ondersteuning van professionals en vereist een goede samenwerking en open communicatie tussen alle betrokken partijen. Maar ook de puzzelstukjes in de ouder- kind relatie, kinderen komen in een loyaliteitsconflict terecht en durven niet 100% zichzelf te zijn in de aanwezigheid van één van de ouders. Bij Met zorg begeleiding zorgen wij samen met jullie als ouders dat het kind centraal blijft staan bij het opnieuw leggen van jullie puzzels. Hierbij moet het welzijn van het altijd voorop blijven staan.

Het doel van omgangsbegeleiding is veelal om ouders te ondersteunen bij het oplossen van problemen, het verbeteren van hun relatie met hun kind en het creëren van een gezonde en positieve leefomgeving voor ouders en kind. Als de interactie tussen ouder en kind problematisch is geworden door bijvoorbeeld een echtscheiding, uithuisplaatsing of ouder-kind conflicten kan omgangsbegeleiding ingezet worden.

Bij Met zorg en begeleiding is tijdens de omgangsbegeleiding oog voor;

  • Verbeteren van communicatie: Het bevorderen van effectieve communicatie tussen ouder en kind, zodat de ouder leert begrijpen wat het kind denkt en voelt. Er wordt ook gebruikgemaakt van psycho-educatie om bewustwording bij de ouder te creëren.
  • Conflictbeheersing: Ouders leren omgaan met conflicten tussen kinderen maar ook leren ouders conflicten met de andere ouder op een constructieve manier te hanteren, in plaats van ze te vermijden of te laten escaleren. De ouder ontvangt tips en adviezen aangaande hoe te handelen bij conflicten tussen de kinderen maar ook concrete handvatten hoe te communiceren met de andere ouder.
  • Gedragsverandering: Ouders worden begeleid en geholpen om destructieve gedragspatronen te herkennen en te veranderen, zodat relaties gezonder worden.
  • Verbeteren van relaties: Het streven naar het opbouwen van sterke en positieve relaties tussen ouder en kind. Hier is vooral sprake van als spanningen of conflicten de relatie hebben beschadigd.

Omgangsbegeleiding wordt bij Met zorg begeleiding uitgevoerd door professionele SKJ geregistreerde hulpverleners. De hulpverleners zijn gespecialiseerd in gezins- en relatieproblemen. Met zorg begeleiding gebruikt diverse technieken en methodieken om een bijdrage te leveren aan het behalen van de vooropgestelde doelen van de hulpverlening.