Met zorg begeleiding werkt met de volgende productcodes en provincies;

Provincie Groningen

  • 45A04 Individuele begeleiding basis
  • 45A53 Individuele begeleiding specialistisch
  • 45A51 Gezinsbegeleiding basis
  • 45A56 Gezinsbegeleiding specialistisch
  • 50G41 Echtscheidingsproblematiek 

Provincie Drenthe

  • 45A63 Ambulante begeleiding Licht
  • 45A04 Ambulante begeleiding Midden
  • 45A70 Ambulante begeleiding Zwaar
  • 45A51 Gezinsbehandeling echtscheiding (max 6 maanden)
  • 45A65 Gezinsbehandeling echtscheiding (max 1 jaar)

AGB-code Zorgkracht 12: 9810591

AGB-code Met zorg begeleiding: 98107132

Met zorg begeleiding is lid van de coöperatie Zorgkracht12. Zorgkracht12 is een samenwerking van kleine zorgaanbieders. Op de website van Zorgkracht12 is informatie te vinden over de klachtenprocedure, vertrouwenspersoon, cliëntenraad, privacyverklaring en hier zijn de algemene voorwaarden van Zorgkracht12 te vinden.

www.zorgkracht12.nl