Missie
Met zorg begeleiding wil gezinnen begeleiden, ongeacht culturele identiteit, bij complexe scheidingssituaties en opvoedsituaties door de eigen kracht en kansen van het cliënt/ het gezin te vergroten.

Visie
Met zorg begeleiding is mensgericht en doet dit door samen de zorg/begeleiding vorm te geven samen met de cliënt/het gezin en diens netwerk, ongeacht culturele identiteit. Met zorg begeleiding investeert intensief in de relatie tussen medewerker(s) en cliënt/het gezin, van mens tot mens. De eigen kracht van de cliënt/het gezin wordt vergroot door medewerkers, hierbij wordt het maken van eigen keuzes en het aandragen van eigen oplossingen gestimuleerd middels oplossingsgerichte interventies. Met zorg begeleiding werkt hierbij nauw samen met alle betrokkenen hulpverleners. Met zorg begeleiding is een klein team waardoor er altijd vertrouwde gezichten aanwezig zullen zijn die de begeleiding bieden aan de cliënt/ het gezin.

Kernwaarden
M= Mensgerichte zorg begeleiding
E= Eerlijke zorg begeleiding
T= Toekomstgerichte zorg begeleiding