Met zorg begeleiding vindt dat ieder mens waardevol is. We hebben als doel kwalitatieve zorg te verlenen aan iedereen die zorg nodig heeft. Onze kernwaarden hierbij zijn mensgericht, eerlijk en toekomstgericht. Echter is het in sommige gevallen of situaties beter om de cliënt niet in zorg te nemen, bijvoorbeeld wanneer de zorgvraag te zwaar of te complex is. In onderstaande (extreme) gevallen zal waarschijnlijk* worden overgegaan tot het niet aannemen of doorverwijzen van de zorg door Met zorg begeleiding.

Met zorg begeleiding levert geen zorg aan hieronder omschreven cliëntgroepen:

 • Met zorg begeleiding levert alleen extramurale zorg.
 • Cliënten die een dreigend gevaar voor zichzelf of medewerkers van Met zorg begeleiding vormen waardoor de veiligheid in het geding komt.
 • ‌‌Cliënten met behoefte aan crisiszorg *
 • Cliënten die niet gemotiveerd zijn om mee te werken aan de kernwaarden van Met zorg begeleiding: Mensgericht, eerlijk en toekomstgericht
 • Cliënten die de hulp van Met zorg begeleiding niet accepteren.
 • Cliënten die medewerkers of andere cliënten discrimineren.
 • Cliënten met zeer intensieve lichamelijke zorgvragen.
 • Cliënten met actuele ernstige drugs- en/of alcoholverslaving.
 • Cliënten met psychoses die uit de hand kunnen lopen tot geweld of letsel aan anderen.
 • Cliënten die vallen onder de Wet BOPZ of de Wet verplichte ggz of Wet zorg en dwang.
 • Cliënten met ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereisen.
 • Cliënten die seksueel ongewenst gedrag vertonen, het gaat hier om gedragingen die onveilig zijn voor medewerkers van Met zorg begeleiding.


‌* Met zorg begeleiding is 24/7 telefonisch/WhatsApp bereikbaar voor noodgevallen maar kan geen crisiszorg bieden in de vorm van een opname. Hiervoor kan contact opgenomen worden met Spoed voor Jeugd.