MZB Protocol klachtenregeling

Klachtenprocedure klachtenportaal Zorg


Met zorg begeleiding is lid van de coöperatie Zorgkracht12. Zorgkracht12 is een samenwerking van kleine zorgaanbieders. Op de website van Zorgkracht12 is informatie te vinden over de klachtenprocedure, vertrouwenspersoon, cliëntenraad, privacyverklaring en hier zijn de algemene voorwaarden van Zorgkracht12 te vinden.

www.zorgkracht12.nl