Met zorg begeleiding is een kleine zorgorganisatie die gespecialiseerde jeugdhulpverlening aanbiedt in complexe scheidingssituaties/opvoedsituaties waarbij het kind centraal staat. Met zorg begeleiding is mensgericht, eerlijk en toekomstgericht en richt zich op de krachten en kansen van gezinnen ongeacht hun culturele identiteit.

Wanneer er sprake is van meervoudige en/of complexe problemen zijn er vaak veel organisaties en hulpverleners betrokken. In dat geval is het van groot belang dat de verschillende hulpverleners en organisaties goed samenwerken en afstemmen met elkaar. Met zorg begeleiding biedt daarom naast specialistische (ambulante) begeleiding, ook begeleiding bij complexe omgangsproblematiek, ook casusregie.

Met zorg begeleiding is mensgericht en doet dit door samen de zorg/begeleiding vorm te geven samen met de cliënt/het gezin en diens netwerk. Met zorg begeleiding investeert intensief in de relatie tussen medewerker(s) en cliënt/het gezin, van mens tot mens. De eigen kracht van de cliënt/het gezin wordt versterkt door medewerkers, hierbij wordt het maken van eigen keuzes en

het aandragen van eigen oplossingen gestimuleerd. Met zorg begeleiding werkt hierbij nauw samen met alle betrokkenen hulpverleners. Met zorg begeleiding is een klein team waardoor er altijd vertrouwde gezichten aanwezig zullen zijn.

Ook door de ervaringen van de cliënt/het gezin aangaande de kwaliteit van de zorg centraal te zetten werken wij mensgericht. Met zorg begeleiding draagt zorg voor medewerkers die vol passie, plezier en voldoening hun werkzaamheden uitvoeren. Bij Met zorg begeleiding wordt het lerend vermogen en de expertise van medewerkers ondersteunend, successen worden gevierd en er wordt samen

gekeken naar wat nog beter kan. Met zorg begeleiding werkt vanuit de behoefte van de cliënt, de drive van de medewerkers en vanuit het lerende vermogen van de organisatie.

Met zorg begeleiding is eerlijk en begrijpt goed dat wederzijds vertrouwen de sleutel is tot succesvolle begeleiding/zorg. Onze werkwijze draait om openheid, eerlijkheid en betrouwbaarheid. Het maken van goede en duidelijke afspraken over de ingezette hulpverlening vinden wij dan ook van groot belang.

Met zorg begeleiding is toekomstgericht en doet dit door het versterken van de eigen kracht van een gezin, het betrekken van het netwerk en vroegtijdige, laagdrempelige hulp te bieden om zorgen in de toekomst te voorkomen. Een voorbeeld hiervan is dat Met zorg begeleiding zijn kennis en expertise op het gebied van complexe problematiek (als bijvoorbeeld een scheidingssituatie) vroegtijdig inzet door naast specialistische (ambulante) begeleiding (opvoedingsondersteuning, thuisbegeleiding en bij scheidingssituaties) ook casusregie aan te bieden.

Geen wachttijd:
De periode tussen aanmelding en start van de ondersteuning bedraagt maximaal 1 week.
Aanmelding: < 1 week
Intake: < 1 week
Start hulpverlening < 1 week