Specialistische begeleiding

Met zorg begeleiding biedt specialistische begeleiding om ouders de nodige kennis, vaardigheden en ondersteuning te bieden om effectieve opvoeders te kunnen zijn. Deze vorm van begeleiding is gericht op het versterken van ouders en het creëren van een positieve opvoedomgeving voor de kinderen.

Casusregie

Met zorg begeleiding biedt casusregie in opdracht van verwijzers. We fungeren hierbij als verbindende factor tussen het gezin en alle betrokken partijen. We werken samen aan één plan waarbij we met alle betrokkenen samen doelen opstellen.


(Complexe) omgangsbegeleiding

Met zorg begeleiding biedt bij complexe omgangsproblematiek, omgangsbegeleiding aan. Omgangsbegeleiding is een vorm van toezicht en begeleiding bij ontmoetingen tussen ouders en hun kinderen wanneer er zorgen zijn over de veiligheid, het welzijn, of de geschiktheid van de ouders om zonder toezicht met hun kinderen om te gaan.

Welkom bij MET zorg begeleiding - Jouw Expert in Cultuursensitieve Zorg en Complexe (Gezins)problematiek

Onze naam is niet zomaar een naam, maar hiermee verwijzen wij naar onze kernwaarden. Deze kernwaarden zijn de basis van hoe wij werken: Mensgericht, Eerlijk en Toekomstgericht.

= Mensgerichte zorg begeleiding

= Eerlijke zorg begeleiding

= Toekomstgerichte zorg begeleiding

Bij MET zorg begeleiding begrijpen we dat elk gezin uniek is en dat verschillende uitdagingen vraagt om een gespecialiseerde aanpak. Onze expertise strekt zich uit over diverse gebieden, waaronder:


Ouders/kinderen met een migratieachtergrond;

We zijn gespecialiseerd in het ondersteunen van ouders en jeugdigen met een migratieachtergrond. We maken de vertaalslag door het inzetten van een cultureel coach, die begrip heeft voor de culturele achtergrond en helpt bij het overbruggen van eventuele taal- of cultuurbarrières. Met onze brede ervaring in het werken met ouders en jeugdigen met een andere culturele identiteit, bieden we ondersteuning die aansluit bij jouw unieke situatie.


Complexe (Gezins)problematiek;

We zijn er om gezinnen te begeleiden bij complexe problematiek omtrent veiligheid, echtscheiding, rouw & verlieservaringen. Onze begeleiders hebben expertise in het omgaan met deze uitdagingen en bieden een ondersteunende en begripvolle omgeving waarin gezinnen zich gehoord en gesteund voelen tijdens moeilijke tijden.


Systeemgericht werken;

We zijn gespecialiseerd in het toepassen van systeemgericht werken binnen gezinnen. Onze begeleiders zijn getraind om de bredere context van het gezin te begrijpen en te interveniëren op dynamieken en patronen die invloed hebben op het functioneren van het gezinssysteem. Door deze benadering kunnen we gezinnen ondersteunen bij het creëren van gezondere en veerkrachtigere relaties.


Signs of Safety;

Bij MET zorg begeleiding hebben we Signs of Safety geïmplementeerd in onze werkwijze. Dit krachtgerichte en oplossingsgerichte benaderingssysteem helpt ons bij het creëren van veiligheid en stabiliteit voor gezinnen. Onze begeleiders worden actief bijgesteld, getraind en gecoacht om ervoor te zorgen dat we de beste zorg bieden aan onze cliënten.


Out-of-the-Box Denken:

Bij MET zorg begeleiding gaan we altijd op zoek naar vernieuwende benaderingen. We streven naar out-of-the-box oplossingen om complexe problemen aan te pakken. Door de flexibiliteit en creativiteit van MET zorg begeleiding kunnen we maatwerk bieden, waarbij we niet bang zijn om conventionele denkwijzen uit te dagen en nieuwe wegen te verkennen om het welzijn van de ouders/jeugdigen te verbeteren.